04/10/2022 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt
送別

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:46

 

Nguyên tác

春江愁送君,
蕙草生氤氳。
醉後不能語,
鄉山雨紛紛。

Phiên âm

Xuân giang sầu tống quân,
Huệ thảo sinh nhân uân.
Tuý hậu bất năng ngữ,
Hương sơn vũ phân phân.

Dịch nghĩa

Buồn rầu tiễn ông trên sông xuân,
Trời đất hoà hợp, cỏ và hoa huệ tươi tốt.
Đã ngà say nên chẳng nói gì nữa,
Mưa rơi mù mịt trên núi quê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông xuân sầu tiễn anh đi
Cỏ cây lan huệ phủ đầy khói sương
Say rồi nào biết nói năng
Núi quê chỉ thấy mưa giăng mịt mùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tống biệt