Lập nhóm chia cơ hàn gian khổ
Thường cùng nhau vui thú bơi thuyền
Bên nhau vào cõi lâm tuyền
Nay ông cô độc lên thuyền lẻ loi
Sóng xanh thẫm sắc trời mây nhạt
Làn gió thu thương xót đỗ lan
Bước đầu ngâm cảnh lan man
Vì ông ta bước lên sàn lầu cao

tửu tận tình do tại