24/09/2021 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Á chi hồng
亞枝紅

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2014 15:18

 

Nguyên tác

平陽池上亞枝紅,
悵望山郵事事同。
還向萬竿深竹里,
一枝渾臥碧流中。

Phiên âm

Bình Dương trì thượng á chi hồng,
Trướng vọng sơn bưu sự sự đồng.
Hoàn hướng vạn can thâm trúc lý,
Nhất chi hồn ngoạ bích lưu trung.

Dịch nghĩa

Một nhành hoa đỏ thắm đang rủ sát mặt ao đất Bình Dương,
Buồn mọi sự việc nơi các quán dịch đều nhàm chán như nhau.
Chạnh nhớ về chốn cũ có luỹ tre xanh um tùm,
Với cành hoa đỏ thắm rủ sát mặt nước biếc gợn sóng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành hoa thắm rủ nước Bình Dương
Quán dịch buồn hiu bên vệ đường
Chạnh nhớ chốn xưa rừng trúc rậm
Bên ao hoa đỏ ánh người thương
Nguyên Chẩn và Bạch Cư Dị là đôi bạn thơ thân thiết. Hai người có lần tại sơn trang nhà họ Quách đã cùng ngồi ngắm một cành hoa đào hồng thắm rủ thấp bên bờ ao. Nay tại quán dịch đất Bình Dương, tác giả chợt thấy một cành đào tương tự cũng đang rủ sát mặt ao, nên chạnh nhớ cố nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Á chi hồng