Mai ơi Mai
có gì vui mà em hớn hở
nở sớm làm chi?
         rạng rỡ cùng ai?

Ta ngắm hoài
       từng cánh hoa bung nở
mỏng mảnh vàng tươi
       trong rực rỡ nắng mai

Lòng chợt ngậm ngùi
             nỗi niềm xa ngái
xót thương ta
         và xót cả cho hoa

Chưa bao giờ
        được khoe sắc thắm
đúng hẹn đúng kỳ
           như trăng tỏ đêm rằm.


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009