Quốc sắc thiên hương há kém lan?
Sống nơi lầu các ngại mưa ngàn
Khoe danh tài nữ màu tươi đỏ
Nổi tiếng chúa hoa nhuỵ sắc vàng
Lệnh đế chẳng tuân vườn thượng uyển*
Chồi non trỗi dậy dưới tro than**
Danh gia, vọng tộc đều yêu chuộng
Đâu giống phù dung nở để tàn!


* Vì không tuân lệnh Võ Tắc Thiên trổ hoa trong vườn thượng uyển như những loài hoa khác, thế là hoa mẫu đơn bị bà ta đày xuống trồng ở Giang Nam.
** Theo truyền thuyết hoa mẫu đơn mọc từ trái tim trong đống tro tàn của một người mẹ bị thiêu sống vì không chịu khuất phục kẻ thù của con bà.

11/2015