Nổi tiếng trần ai một đoá trà
Dịu dàng, chảng kém vẻ kiêu sa
Bế hương phong nhuỵ hồn trinh trắng
Toả sắc lưu danh phẩm mặn mà
Loạn thế lầm than nơi cát bụi
Thịnh thời hiển hách chốn phồn hoa
Đỏ, hồng, cam, bạch… đều trân quý
Rực rỡ tiết xuân khắp mọi nhà


21-11-2018