Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2020 22:52

Nguyệt lão cầm chân, buộc chỉ hồng,
Mừng trai nên vợ, gái nên chồng,
Trăng rằm hoa nhị tình đăm thắm,
Phận cải duyên kim nghĩa mặn nồng.
Một cửa thơ hương gồm phúc lộc,
Trăm năm tơ tóc hẹn non sông.
Giang san một cuộc cùng chung gánh,
“Thuận vợ thuận chồng tát biên đông”.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927