Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 22:12

Thi thư nền cũ nếp “Nho phong”,
Đau đớn cho ai kiếp má hồng.
Sóng gió chẳng sờn lòng tiết liệt,
Trời Nam gương để chị em trông.


Sách Nho phong của Nguyễn Tường Tam.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927