Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 01:28

Đâu đây thoang thoảng gió hương ngàn,
Hương gió ngàn chăng hương gió lan.
Cho mực đượm vào hương sực nức,
Cho thơ hoà với gió mơn man.
Phương tâm tìm được trong vương giả,
U cốc gần nhau giữa thế gian.
Dầu chẳng đá rêu dầu chẳng suối,
Lòng tiên cõi tục cũng thanh nhàn.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007