Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/07/2018 15:35

Sương nắng mở lòng hoa
Sách mở thu trang diễm diễm
Hoa mở bốn mùa tươi
Sách mở vạn xuân đời
Vườn xuân nghìn cánh Thiên nhiên nở
Diễm diễm nghìn trang Chữ nghĩa cười
Ý ngát tình thơm lòng giấy mực
Tờ thơ xuân thắm gửi ai ai


Tết năm Canh Dần 1950

Chùm thơ này tập hợp những bài thơ của Đông Hồ chúc Tết Yiễm Yiễm thư quán qua các năm, vốn không có đầu đề, được ông đăng trên Tạp chí Bách khoa số đặc biệt xuân Kỷ Hợi 1959 trong bài viết “Những cánh thiếp Tết”.

Bài thơ này, theo lời tác giả, vốn được mở đầu bằng “Mưa gió mở lòng hoa”, nhưng khi gửi đem in ở Yiễm Yiễm thư quán thì được ai đó có lẽ thấy không hợp lý đã sửa lại thành “Sương nắng...” và tác giả coi đó là một món duyên văn nợ chữ.

Nguồn: Đông Hồ, “Những cánh thiếp Tết”, Tạp chí Bách khoa, số 49, ra ngày 15-1-1959