Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 01:19

Tặng Tuyết muội muội

Chuyện nhớ năm sinh Bính Ngọ niên,
Tuổi mừng Bính Ngọ hội đào tiên.
Sáu mươi năm trải vòng hoa giáp,
Một tấm lòng say mộng thánh hiền.
Có ít có nhiều thôi cũng đủ,
Dầu không dầu được vẫn là duyên.
Gia đình đầm ấm vui con cháu,
Vui với nàng Thơ hẹn bách niên.