84.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
87 bài thơ, 17 bài dịch
Tạo ngày 15/07/2006 05:34 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 19/04/2008 06:48 bởi Vanachi
Đông Hồ 東湖 (10/3/1906 - 25/3/1969) tên hồi nhỏ là Lâm Kỳ Phác nhưng trong hộ tịch chép là Lâm Tấn Phác 林進璞, được một ông bác đặt tiểu tự là Quốc Tỉ 國璽, sau đổi là Trác Chi 琢之. Tổ tiên mấy đời ông đều sinh trưởng ở ven Đông Hồ ấn nguyệt, một thắng cảnh trong Hà Tiên thập cảnh, nên ông lấy hiệu là Đông Hồ. Ông sinh trưởng ở nơi cùng tịch, nên chữ Pháp, chữ Hán đều được học rất ít, chỉ chuyên tự học tiếng Việt mà thành văn, thi tài.

Từ năm 1923 đến năm 1933, ông viết cho Nam Phong tạp chí xuất bản ở Hà Nội, trong đó, làm văn nhiều hơn làm thơ. Năm 1935, nghỉ viết báo Nam Phong, chủ trương tuần báo Sống xuất bản ở Sài Gòn. Năm 1953, giám đốc Nhân loại tập san, xuất bản ở Sài Gòn, để làm cơ quan cho nhà xuất bản Bốn Phương và nhà sách Yiễm Yiễm thư trang sáng lập …

 

 1. Ánh sáng của vô minh
 2. Băng tuyết
 3. Bính Ngọ đào tiên ứng bách niên
 4. Bội lan hành
  1
 5. Bốn cái hôn
 6. Bơi thuyền chơi Đông Hồ
 7. Bụi rượu Bến Thành
 8. Bụi trúc sau mưa
 9. Cảnh trăng trên Đông Hồ
 10. Chinh chiến
 11. Chơi Bạch Tháp động
 12. Chơi hoa
 13. Chơi Tô Châu
 14. Chuỗi ngọc
 15. Chuông vang
 16. Cô gái xuân
 17. Cười khan
 18. Đề ảnh tự cười mình
 19. Đề bình cắm hoa lài và hoa hồng
 20. Đề bình mai hoa
 21. Đề sách “Quả dưa đỏ”
 22. Đề sách tiểu thuyết “Nho phong”
 23. Đề từ
 24. Đề vương giả hương đình
 25. Đêm đông nhớ bạn
 26. Đêm lại liêu trai
 27. Đêm liêu trai
 28. Đêm nguyệt đông
 29. Đông Hồ cảnh sớm
 30. Đợi mùa xuân lớn
 31. Đưa bạn làng văn
 32. Giang thành cảnh chiều
 33. Giấc ngủ trưa
 34. Giữa chợ đời
 35. Gửi người tặng hoa
 36. Hai giọt lệ
 37. Hai loài hoa lạ
 38. Hoa hồng
 39. Hoa hồng buổi sáng
 40. Hoa rụng (I)
 41. Hoa rụng (II)
 42. Kính tiễn Nguyễn đại nhân trí sĩ
 43. Ký ngày tương biệt ông Hương Tiên
 44. Ký ngày tương ngộ người bạn cũ
 45. Lan “Nguyệt dạ”
 46. Lên chơi núi Đại Tô Châu
 47. Một loài hoa vàng
 48. Mua áo
 49. Mừng tân hôn
 50. Nhớ rằm tháng hai
 51. Nhờ Trí Đức học xá
 52. Nhớ vợ hiền
  1
 53. Những cánh thiếp Tết bài 1
 54. Những cánh thiếp Tết bài 2
 55. Những cánh thiếp Tết bài 3
 56. Những cánh thiếp Tết bài 4
 57. Những cánh thiếp Tết bài 5
 58. Những cánh thiếp Tết bài 6
 59. Những cánh thiếp Tết bài 7
 60. Những cánh thiếp Tết bài 8
 61. Những cánh thiếp Tết bài 9
 62. Nước
 63. Ở đời
 64. Quán dương liễu
 65. Quên rằm
 66. Quốc gia nghĩ cảm
 67. Quỳ hướng hoàng hoa
  1
 68. Sơ giá Thịnh Đường
 69. Tài hoa phô
 70. Thanh minh
 71. Thanh minh có mưa phùn
 72. Thăng Long hành
 73. Thấy gió bấc cảm
 74. Thiên địa gian
 75. Thử tài Lý Đỗ
 76. Trăm năm
 77. Trinh trắng
 78. Trông trăng nhớ bạn (I)
 79. Trông trăng nhớ bạn (II)
 80. Tuổi xuân
 81. Vết hận
 82. Viện trung mai hoa
 83. Vịnh Chiêu Quân
 84. Vịnh Tây Thi
 85. Vườn ngự Bến Thành
 86. Xuân bất tận
 87. Xuân du thử địa vô phương thảo

Thơ dịch tác giả khác