Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Nguyễn Trọng Thuật (1) Mai An Tiêm (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2020 19:36

Kinh tặng tác giả: Ông Đồ Nam tử Nguyễn Trọng Thuật

Mưỡu:
Cầm gươm xới đất trồng dưa,
Quản chi dãi nắng dầu mưa giữa trời.
Quốc hoa nảy nhị ra đài,
Quốc văn để lại cho ai tấm lòng.

Nói:
Văn Lang quốc quan Nam Hải lệnh,
Mai An Tiêm vua biếm đảo ngoài.
“Vật tiền thân” tin đã định cơ trời,
Chỉ kiên nghị lòng người âu sẵn có.
Mười năm lẻ tấm thân cô khổ,
Bền một lòng tiết đá gan vàng.
“Tát biển Đông” thiếp thuận cùng chàng,
Gươm một lưỡi cõi thiên hoang quyết mở.
Duyên tao ngộ bỗng đâu xui gặp gỡ,
Ả Việt Nga má đỏ răng đen.
Cõi viêm thiên có cảnh Lạc Viên,
Trời nắng bức cũng nguôi cơn nóng nực.
Sương gió điểm tươi màu tú các,
Nắng mưa dãi tỏ dạ anh hùng.
Cá thay cơm ngày tháng cũng thong dong,
Dẫu áo cói xiêm bồng càng tiện nhã.
Chốn hoang đảo bỗng thành nơi văn hoá,
Nước non nhà, sự tích cũ, chí cương cường, gương tráng sĩ để nghìn sau.
“Có tin thì lấp bể không lâu,
hông tin dẫu qua cầu chẳng trót.”
Buồi nắng hạ nhắp miếng dưa ngon ngọt,
Nhớ công ơn tài lược ai làm.
An Tiêm có chí “Đồ Nam”!


Nguyễn Trọng Thuật xuất bản truyện Quả dưa đỏ năm 1925 dựa theo truyện cổ tích Mai An Tiêm, được đánh giá cao.

Bài hát nói này đăng trên Nam Phong tạp chí số 122, đề chung tác giả Nguyễn Văn Kiêm, Lâm Tấn Phác. Trên số báo 124, Nguyễn Trọng Thuật có đăng một bài hát nói khác để đáp lại với đề Lời cô Việt Nga.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 122, tháng 10-1927