15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 15:53

Đền Thơ tên yết bảng son
Trạng Thơ gọi chút đền ơn lạng vàng
Đem vào diễm diễm thư trang
Thì treo giải nhất chi nhường cho ai


Tết năm Ất Mùi 1955

Theo lời tác giả Đông Hồ, năm này ông không viết thơ chúc nữa, mà làm bài thơ này kêu gọi độc giả gửi thơ, và dưới đây là bài thơ Đường luật đã đoạt giải:
Da ngọc ngà phô giấy nõn nường,
Tóc huyền mun gợn mực yêu đương.
Dịu thon lưng uốn đường sông núi,
Trinh sạch lòng pha chất tuyết sương.
Xiêm áo phong phanh tờ lụa ngỏ,
Phấn hồng thoang thoảng bụi hương vương.
Nàng thơ kiều yiễm xuân kiều yiễm,
Chữ gấm lời hoa gửi bốn phương.
Và bài thơ này đã được thi sĩ Vũ Hoàng Chương hoạ lại bằng bài Mai trắng.

Tết năm sau, xuân Bính Thân 1956, Đông Hồ lại hoạ một bài đảo vận bài thơ này để làm đề mời các độc giả gửi thơ Tết.

Nguồn: Đông Hồ, “Những cánh thiếp Tết”, Tạp chí Bách khoa, số 49, ra ngày 15-1-1959