53.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
44 bài thơ, 1 bài dịch
Tạo ngày 21/09/2008 00:00 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/09/2008 00:12 bởi Vanachi
Lưu Quang Thuận (1921-1981) là nhà viết kịch, nhà thơ hiện đại Việt Nam, sinh tại Đà Nẵng. Trước năm 1945, ông có một số bài thơ đăng báo tại Sài Gòn, Hà Nội và kịch bản đầu tay Chu Du đại chiến Uất Trì (1941) được dàn dựng, biểu diễn ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam thời kỳ đó. Ông tham gia hoạt động Việt Minh từ năm 1946, sáng lập Nhà xuất bản Hoa Lư, sáng lập và làm chủ nhiệm Tạp chí Sân khấu (số đầu tiên ra ngày 20 tháng 11 năm 1946) và là Giám đốc Việt Nam thư ấn cục của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại chiến khu Việt Bắc. Năm 1948, ông gia nhập quân đội Việt Minh và hoạt động trong Đoàn kịch Chiến Thắng cho đến khi chuyển về Đoàn văn công Nhân dân trung ương năm 1951. Từ năm 1954 đến 1964, làm việc tại Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học, Báo Văn nghệ. Từ…

 

Cảm ơn thời gian (1980)

Thơ dịch tác giả khác