Chưa có đánh giá nào
Nước: Inđônêxia
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rivai Apin (2 bài)
- M. H. Lukman Njoto (2 bài)
- A.S. Dharta (1 bài)
- Sitor Situmorang (2 bài)
- Dipa Nusantara Aidit (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lưu Quang Thuận (1 bài)
- Huyền Kiêu (1 bài)
Tạo ngày 06/11/2018 14:50 bởi hongha83
Agam Wispi (31/12/1930 - 1/1/2003) là nhà thơ và nhà viết kịch Indonesia. Ông sinh ở Pangkalan Susu, Bắc Sumatera, Indonesia và mất ở Amsterdam, Hà Lan. Năm 1958, ông đã sống một năm ở Cộng hoà dân chủ Đức và có viết một số bài thơ về đất nước này, tập hợp trong tập Bạn hữu. Năm 1965, ông được mời sang Việt Nam sau khi dịch thành công và xuất bản các bài thơ về “Bakbo Bay” trong một tạp chí văn học Việt Nam. Ông đi du lịch khắp đất nước và có cơ hội gặp gỡ Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Những năm cuối đời ông sống ở Hà Lan, nơi ông qua đời năm 2003. Mặc dù đã trở thành một công dân Hà Lan và mang theo hộ chiếu Hà Lan, Wispi vẫn luôn coi mình là người Indonesia.