Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 08:43

Xem bản đồ theo dõi bước chân con,
Núi lớn vươn xa
                  thăm thẳm điệp trùng...
Đường ra trận bản đồ chưa vẽ.

Cha nửa đời mưa nắng bôn ba
Nào đã biết con đường mới mẻ
Xuyên lũng xuyên đèo con trẻ đi qua.

Chỉ biết con đi ấm hơi đồng đội,
Uốn khúc con đường nhưng thẳng tắp lòng con
Lắng nghe xe nóng hổi bước chân dồn
Tiếng trong trẻo dặm đường khe suối.