Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

A.S. Dharta (Klara Akustia)

15.00
1924-2007, Inđônêxia
1 bài thơ, 821 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2018 20:39

Agam Wispi

1930-2003, Inđônêxia
2 bài thơ, 681 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2018 14:50

Dipa Nusantara Aidit

1923-1965, Inđônêxia
2 bài thơ, 417 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/10/2018 21:09

Joko Pinurbo (Jokpin)

1962-?, Inđônêxia
3 bài thơ, 1373 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 16/11/2008 08:48

M. H. Lukman Njoto

1925-1965, Inđônêxia
2 bài thơ, 1044 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/12/2013 21:33

Rivai Apin

1927-1995, Inđônêxia
2 bài thơ, 496 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2018 09:47

Rosihan Anwar

1922-?, Inđônêxia
1 bài thơ, 1221 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/10/2007 18:15

Sitor Situmorang

1924-?, Inđônêxia
2 bài thơ, 1263 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/10/2007 18:17

Sugiarti Siswadi

?-?, Inđônêxia
2 bài thơ, 506 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2018 12:41

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]