Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

A.S. Dharta (Klara Akustia)

25.00
1924-2007, Inđônêxia
1 bài thơ, 2142 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2018 20:39

Agam Wispi

1930-2003, Inđônêxia
2 bài thơ, 1383 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2018 14:50

Dipa Nusantara Aidit

15.00
1923-1925, Inđônêxia
2 bài thơ, 1023 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/10/2018 21:09

Joko Pinurbo (Jokpin)

1962-?, Inđônêxia
3 bài thơ, 1911 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 16/11/2008 08:48

M. H. Lukman Njoto

1925-1965, Inđônêxia
2 bài thơ, 1658 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/12/2013 21:33

Rivai Apin

1927-1995, Inđônêxia
2 bài thơ, 1226 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2018 09:47

Rosihan Anwar

15.00
1922-2011, Inđônêxia
1 bài thơ, 1902 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/10/2007 18:15

Sitor Situmorang

1924-?, Inđônêxia
2 bài thơ, 1877 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/10/2007 18:17

Sugiarti Siswadi

?-?, Inđônêxia
2 bài thơ, 1087 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2018 12:41

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]