Chưa có đánh giá nào
Nước: Inđônêxia
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Agam Wispi (2 bài)
- Rivai Apin (2 bài)
- M. H. Lukman Njoto (2 bài)
- Sitor Situmorang (2 bài)
- A.S. Dharta (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Từ Nguyễn (1 bài)
Tạo ngày 15/11/2008 08:48 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Joko Pinurbo (thường được biết đến với bút danh Jokpin) sinh ngày 11 tháng 3 năm 1962. Năm 1987, tốt nghiệp Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (khoa Giáo Dục Ngôn Ngữ và Văn Học Indonesia) IKIP Sanata Dharma Yogyakarta. Sau đó, Jokpin được giữ lại giảng dạy tại khoa. Từ 1992, Jokpin làm việc tại Kelompok Gramedia.

Bắt đầu sáng tác thơ từ thời trung học, hiện nay có thể nhắc đến Joko Pinurbo như một nhà thơ tiêu biểu cho nền thi ca hiện đại của đảo quốc Indonesia. Tập thơ in thành sách đầu tiên của Jokpin, Celana (Cái Quần)(1999), đã được trao giải Sastra Lontar 2001; tuyển tập này sau được xuất bản bằng Anh ngữ với tựa Troueser Doll (2002). Jokpin cũng nhận được giải Sih 2001 cho thi phẩm Celana 1-Celana 2-Celana 3. Tập thơ Di Bawah Kibaran Sarung (Phía Dưới Lớp Sà-rông)(2001)…