Chưa có đánh giá nào
Nước: Inđônêxia
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- M. H. Lukman Njoto (2 bài)
- Sitor Situmorang (2 bài)
- A.S. Dharta (1 bài)
- Agam Wispi (2 bài)
- Dipa Nusantara Aidit (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Hữu Thung (1 bài)
- Huyền Kiêu (1 bài)
Tạo ngày 06/11/2018 09:47 bởi hongha83
Rivai Apin (1927-1995) là nhà thơ, nhà văn Indonesia thuộc thế hệ 1945. Ông là người dân tộc Minangkabau, sinh tại Padang Panjang, Tây Sumatra. Cùng với Chủ tịch Anwar và Asrul Sani, ông đã viết tập thơ Tiga Menguak Takdir. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển văn học Indonesia sau cách mạng và là biên tập viên của nhiều tạp chí văn hoá, văn học, đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo trung tâm của Lekra (1959-1965). Ông đã từng tham gia phái đoàn các nhà văn Indonesia đi dự các hội nghị các nhà văn Á Phi ở Tasken và Lơke. Rivai Apin mất ở Jakarta.