Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 18/05/2009 09:49

Đọc bức thư em,
Trước giờ chiến đấu,
Hai trang đầy chữ tím vui sao.
Lấy nhau ba năm
              Đây là bức thư đầu,
Buổi anh tòng quân em chưa biết chữ.

Em viết chuyện nhà chuyện cửa,
Anh thấy cây chè cây mía lên cao,
Thấy em tay cuốc tay cào.
Vai áo bạc màu sương nắng.
Thấy em gọi gà buổi sáng
Thấy em gánh nước buổi chiều...
Ôi dòng chữ tím thương yêu
Em viết hãy còn run nét.

Ta đánh trận này ác liệt,
Anh đào công sự
                 Tay xẻng xúc mau.
Nơi đây đất cũng màu nâu
Như thửa ruộng hai sào em cuốc.

Buổi chiều anh xuất kích,
Hạ đồn đúng nửa đêm,
Súng khuân về
                Trên ngực có thư em.


1949