15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tế Hanh (196 bài)
- Quang Dũng (47 bài)
- Lưu Quang Thuận (44 bài)
- Võ Hồng (8 bài)
- Nguyễn Thị Thiếu Anh (4 bài)
Tạo ngày 05/02/2015 15:26 bởi tôn tiền tử
Tạ Tỵ (1921-2004) tên thật là Tạ Văn Tỵ, là hoạ sĩ, nhà thơ, nhà văn. Ông sinh ngày 3-5-1921 (tức ngày 26 tháng 3 năm Tân Dậu) tại Hà Nội. Nhưng trong giấy khai sinh của ông lại ghi là ngày 24-9-1922, vì khai muộn mất một năm. Tạ Tỵ đã thành danh khá sớm khi còn là sinh viên. Năm 1941, nhờ nhận một giải thưởng tranh, ông được đến thăm kinh đô Huế. Năm 1943, ông tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Và cũng năm này, bức tranh "Mùa hè" của Tạ Tỵ đoạt một giải thưởng của Salon Unique.

Năm 1946, chiến tranh nổ ra giữa Việt Nam và Pháp, Tạ Tỵ cùng với nhiều hoạ sĩ Việt Nam khác, đã tham gia mặt trận Việt Minh chống Pháp và ông là người thầy dạy mỹ thuật đầu tiên trong Liên khu 3. Tác phẩm "Nhớ Hà Nội" năm 1947 (20×25 cm) được Tạ Tỵ vẽ trong giai đoạn này. Tháng 5-1950, Tạ Tỵ rờ…