TỰ THÁN

Gối vải mộng phong sầu
Ấn son thái dương đâu?
Bừng tỉnh phút kinh cầu
Đời tàn trong đoản hậu.

Ta làm gì đời ta?
Ai làm chi lòng ta?
Sao thân tàn tạ quá!
Hồn mong manh Ta Bà.

Mải mê theo Thần Đạo
Quá trớn, lỡ sang giàu
Bom rơi, đời ngõ hẹp
Ngai vàng hạ ngổn ngang.

Thiên thời chưa hưởng kịp
Mây mù đã kéo sang
Cờ Hồ nghe phấp phới
Mặt biển nhìn mơ màng.

Giang sơn nào đón đợi
Áo bào khoác hiên ngang
Chập chờn cõi thế gian
Gió lạnh đưa hồn tan.

Cuộc đời tàn theo gió
Nửa kiếp người khốn khó
Ta làm chi ta xưa?
Ta đã dùng ta chưa?

Thiên thu ngờ sự nghiệp
Tiên đế độ truyền thừa
Gió lùa ngôi đền thán
Đời tàn trong âm vang.


Birthmark On Temple
Hồng Đức