侍宴桃花園詠桃花應制

歲去無言忽憔悴,
時來含笑吐氛氳。
不能擁路迷山客,
故欲開蹊待聖君。

 

Thị yến đào hoa viên vịnh đào hoa ứng chế

Tuế khứ vô ngôn hốt tiều tuỵ,
Thì lai hàm tiếu thổ phân uân.
Bất năng ủng lộ mê sơn khách,
Cố dục khai hề đãi thánh quân.

 

Dịch nghĩa

Năm tháng qua đi lặng lẽ, mau chóng tàn tạ,
Khi tới mùa, nụ mới lại nở ra hoa tươi thắm.
Không có khả năng góp phần làm người say mê trên đường núi,
Nên nở hoa ở bên đường mòn này chờ bậc vua thánh.


Theo sách "Kỷ sự" thì Trương Nhân Đản từ mạn bắc nhập triều, vua Trung Tông cho mở tiệc khoản đãi tại vườn đào. Lại chỉ thị cho quần thần dự tiệc, trong đó có tác giả, làm thơ vịnh hoa đào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm tháng đi bỗng thành tàn tạ
Khi mùa sang nụ hé bông tươi
Không trên đường núi mê người
Thì trên đường nhỏ đón mời thánh quân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lặng lẽ tháng năm qua thật mau,
Tới mùa nụ mới nở tươi màu.
Khả năng không giúp mê đường núi,
Nên nở bên đường chờ thánh quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng ngày lặng lẽ qua mau,
Tới mùa nụ mới tươi màu nở bung.
Hoa không giúp kẻ mê non,
Thánh quân, chờ đón đường mòn nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng năm lặng lẽ chóng phai tàn
Mùa đến hoa khoe sắc rỡ ràng
Chẳng thể bên đường say khách núi
Lối nầy hé nụ đón quân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời