汾陰行

山川滿目淚沾衣,
富貴榮華能幾時?
不見只今汾水上,
惟有年年秋雁飛。

 

Phần Âm hành

Sơn xuyên mãn mục, lệ triêm y,
Phú quý vinh hoa năng kỷ thì?
Bất kiến chỉ kim Phần thuỷ thượng,
Duy hữu niên niên thu nhạn phi.

 

Dịch nghĩa

Núi sông tràn đầy mắt, nước mắt chảy ướt áo,
Phú quý vinh hoa được bao lâu?
Thứ không thấy ở trên sông Phần ngày nay,
Duy chỉ có bóng nhạn hằng năm vẫn bay khi thu về.


Hai câu cuối lấy từ điển tích Hán Vũ Đế xưa từng nhiều lần tới Phần Âm để tế thần. Trong một lần, ông làm bài Thu phong từ, mở đầu bằng “Thu phong khởi hề bạch vân phi, Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy” 秋風起兮白雲飛,草木黃落兮雁南歸 (Gió thu nổi chừ mây trắng bay, Cây cỏ vàng rụng chừ nhạn bay về nam).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Núi sông ngợp mắt, lệ tuôn ròng,
Phú quý vinh hoa thoáng chốc xong.
Vắng bóng sông Phần nay chỉ có,
Thu về bóng nhạn vượt bay sang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Áo dầm lệ nhỏ, rợp sông đồi,
Phú quí vinh hoa được mấy hồi.
Nay đến sông Phần, gì chẳng thấy,
Năm năm bay lượn nhạn thu thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rợp mắt non sông, bâu thấm lệ
Vinh hoa phú quý được bao hồi
Sông Phần nay đến còn chi nữa
Chỉ thấy năm về cánh nhạn thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn sông núi lệ rơi ướt áo
Phú quý nào mà có mấy lần?
Nay không thấy ở sông Phần
Chỉ còn chim nhạn bay gần hàng năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông rợp mắt lệ tuôn đầy,
Phú quý vinh hoa được bấy chầy?
Chẳng thấy sông Phần nay chỉ có,
Hằng năm bóng nhạn thu vờn bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông rợp mắt lệ rơi,
Vinh hoa phú quý được thời bao lâu?
Sông Phần nay thấy gì đâu,
Duy còn bóng nhạn thu sau bay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mắt ngắm non sông áo lệ đầy;
Vinh hoa phú quý được bao ngày.
Trên sóng sông Phần, người chẳng thấy,
Năm năm duy có nhạn thu bay.


Đây chỉ là 4 câu cuối trong bài thơ "Phần Âm hành" (42 câu) của Lý Kiệu.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời