桃花曲

魏帝宮人舞鳳樓,
隋家天子泛龍舟。
君王夜醉春眠晏,
不覺桃花逐水流。

 

Đào hoa khúc

Nguỵ đế cung nhân vũ phụng lâu,
Tuỳ gia thiên tử phiếm long chu.
Quân vương dạ tuý xuân miên yến,
Bất giác đào hoa trục thuỷ lưu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cung nhân, vua Nguỵ nhảy trên lầu,
Thiên tử nhà Tuỳ ở thuyền sau.
Say rượu cả đêm, vua ngủ muộn,
Trên sông đâu biết cuốn hoa đào.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung nhân Nguỵ trên lầu phụng múa
Thiên tử Tuỳ du hí thuyền rồng
Đêm xuân say ngủ quân vương
Đâu hay đào rụng theo dòng đang trôi.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua Nguỵ cung nhân, múa phụng lầu,
Nhà Tuỳ thiên tử ngự thuyền sau.
Cả đêm ngủ muộn vua say rượu,
Đâu biết hoa đào sông cuốn sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cung nhân Nguỵ múa trên lầu
Nhà Tuỳ thiên tử ngồi sau thuyền rồng
Vua say đêm muộn giấc nồng
Đào hoa, nào biết, theo dòng trôi xuôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời