Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 14:34

葉上題詩從苑中流出

花落深宮鶯亦悲,
上陽宮女斷腸時。
君恩不閉東流水,
葉上題詩寄與誰。

 

Diệp thượng đề thi tòng uyển trung lưu xuất

Hoa lạc thâm cung oanh diệc bi,
Thượng Dương cung nữ đoạn trường thì.
Quân ân bất bế đông lưu thuỷ,
Diệp thượng đề thi ký dữ thuỳ?

 

Dịch nghĩa

Trong thâm cung, hoa rụng, chim oanh cũng kêu buồn,
Đó cũng là lúc cung nữ Thượng Dương đang sầu đứt ruột.
Nhờ ơn vua không đóng con lạch nước chảy về phía đông,
Nhưng bài thơ viết trên lá này gửi cho ai vậy?


Đề thơ trên lá là câu chuyện ghi trong sách "Bản sự thi" của Mạnh Khể đời Đường: Cố Huống nhân cùng ba người bạn, đi chơi qua cây cầu bắc ngang hạ dòng lạch nước chảy từ hoàng cung ra, ông tình cờ vớt được một lá cây ngô đồng, trên có viết một bài thơ là "Nhất nhập thâm cung lý, Niên niên bất kiến xuân. Liêu đề nhất phiến diệp, Ký dữ hữu tình nhân." 一入深宮裡,年年不見春。聊題一片葉,寄與有情人。 (Từ ngày vào thâm cung, Không năm nào có mùa xuân. Đề bài thơ trên lá, Gửi cho người có tình.) Ông viết bài này, rồi lên thượng dòng thả vào lạch nước hồi âm cho người gửi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa cung rụng chim oanh than thở
Điện Thượng Dương cung nữ nát lòng
Vua không đóng lạch xuôi đông
Thơ đề trên lá ngô đồng cho ai ?

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Oanh buồn, hoa rụng, ở trong cung,
Cung nữ Thượng Dương cũng nát lòng.
May lạch phía đông vua chẳng lấp,
Đề thơ trên lá, gửi ai mong?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thâm cung hoa rụng khiến oanh sầu
Cung nữ Thượng Dương cũng xót đau
Ơn vua khôn cản dòng nước cuốn
Chiếc lá trao thơ lạc chốn nào?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Thâm cung hoa rụng oanh hờn;
Thượng Dương cung nữ đoạn trường xiết bao.
Nước xuôi vua chẳng ngăn nào;
Lá đề thơ muốn gửi vào tay ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thâm cung, hoa rụng, oanh kêu buồn,
Đứt ruột sầu cung nữ Thượng Dương.
Lạch nước về đông không đóng lại,
Bài thơ trên lá gửi ai thương?

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thâm cung hoa rụng, oanh buồn
Thượng Dương cung nữ sầu thương trong lòng
Ơn vua lạch chảy về đông
Thơ đề trên lá theo dòng gửi ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời