宮詞其二

玉樓天半起笙歌,
風送宮嬪笑語和。
月殿影開聞夜漏,
水晶簾捲近秋河。

 

Cung từ kỳ 2

Ngọc lâu thiên bán khởi sinh ca,
Phong tống cung tần tiếu ngữ hoà.
Nguyệt điện ảnh khai văn dạ lậu,
Thuỷ tinh liêm quyển cận thu hà.

 

Dịch nghĩa

Trên toà Ngọc Lâu cao ngất trời, khởi hát có sênh hoà nhịp
Thoảng trong gió có giọng cười đùa của cung tần
Khi trăng lên, ta nghe tiếng giỏ giọt của đồng hồ nước
Cuốn rèm thuỷ tinh lên, ta thấy dải Ngân Hà thật gần

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Sênh ca lầu ngọc ngất trời
Trong cung gió thoảng nói cười dịu êm
Thời gian nước điểm trăng lên
Cuộn rèm ngỡ đứng cạnh bên Ngân Hà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vút cao lầu ngọc rộn đàn ca,
Cung nữ cười đùa gió vọng ra.
Trăng đã lên rồi, canh đã điểm,
Thuỷ tinh rèm cuốn cạnh thu hà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Lưng trời lầu ngọc nổi sênh ca,
Cung nữ nói cười, gió vọng xa.
Nghe tiếng đồng hồ, trăng tỏa bóng,
Cuốn rèm ngỡ cạnh dải Ngân Hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngọc lâu cao ngất kèn ca
Tiếng cười cung nữ vui hoà gió đưa
Trăng lên canh điểm lưa thưa
Cuốn rèm như thấy Ngân Hà vừa bên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lưng trời lầu ngọc rộn ca vang
Cung nữ đùa vui gió hoạ đàn
Trăng mọc giọt đồng nghe thảnh thót
Cuốn rèm Giang Hán cạnh lan can

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu Ngọc ngất trời, ca hát rân,
Cười đùa gió thoảng của cung tần.
Trăng lên, thánh thót đồng hồ nước,
Rèm cuốn, Ngân Hà dải thật gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ngọc lâu đàn hát bên trời
Gió đưa cung nữ tiếng cười đâu đây
Đồng hồ nước nhỏ giọt đầy
Trăng lên, rèm cuốn thấy ngay Ngân Hà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời