聽角思歸

故園黃葉滿青苔,
夢後城邊曉角哀。
此夜斷腸人不見,
起行殘月影徘徊。

 

Thính giốc tư quy

Cố viên hoàng diệp mãn thanh đài,
Mộng hậu thành biên hiểu giốc ai.
Thử dạ đoạn trường nhân bất kiến,
Khởi hành tàn nguyệt ảnh bồi hồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vườn cũ rêu xanh lá phủ dần
Bên thành ốc sớm khuấy mơ xuân
Đêm nay đau xót người không gặp
Xao xuyến trăng tàn cất bước chân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vườn xưa, lá rụng thảm rêu xanh,
Mộng dứt, ốc mai rợn góc thành.
Đêm ấy đoạn trường người chẳng gặp,
Bồi hồi chân bước nguyệt tàn canh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vườn xưa rêu thắm, lá vàng rơi,
Tiếng ốc thành xa vỡ mộng người.
Đêm ấy đoạn trường ai chẳng thấy,
Ra đi, trăng lặn bóng bồi hồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Vườn cũ rêu xanh, lá phủ vàng,
Bên thành tỉnh mộng thấy kèn vang.
Đêm nay chua xót người không gặp,
Lưỡng lự lên đường, tắt ánh trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vườn rêu, phủ kìn lá vàng,
Mộng tan, tiếng ốc buồn vang đầu thành.
Người không thấy, xót thâu canh,
Ra đi vào lúc trăng thanh sắp tàn...

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn cũ rêu xanh phủ lá vàng
Đầu thành ốc sớm giấc mơ tan
Não lòng chẳng gặp người đêm ấy
Cất bước trăng nghiêng bóng bẽ bàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn cũ lá vàng, rêu phủ xanh
Tù-và báo sáng rúc đầu thành
Nhớ quê day dứt nào ai thấy
Trăng lặn muốn về vẫn chẳng đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Là vàng vườn cũ rêu xanh
Tù và mộng sáng buồn lan bên thành
Đứt lòng ai biết đêm thanh
Lên đường trăng lặn bóng quanh bồi hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời