别李浦之京

故園今在灞陵西,
江畔逢君醉不迷。
小弟鄰庄尚漁獵,
一封書寄數行啼。

 

Biệt Lý Phố chi kinh

Cố viên kim tại Bá Lăng tê (tây),
Giang bạn phùng quân tuý bất mê.
Tiểu đệ lân trang thượng ngư liệp,
Nhất phong thư ký sổ hàng đề.

 

Dịch nghĩa

Nhà tôi hiện ở phía tây Bá Lăng,
Nay gặp ông bên bờ sông, thấy ông uống không say lắm.
Các em tôi đều ở quanh nhà tôi, làm nghề cá và săn bắn,
Nhờ ông chuyển giùm bức thư về nhà mà không cầm được nước mắt.


Lý Phố, thân thế không rõ. Tác giả tiễn bạn rồi nhờ chuyển thư từ Giang Ninh, nay là thành phố Nam Kinh, về nhà gần kinh đô Trường An.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà tôi ở phia tây lăng Bá
Găp ông đây say chả mê man
Các em chài cá và săn
Nhờ mang thư vẫn khôn ngăn lệ nhoà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn xưa ở mé Ba Lăng
Bên sông gặp bạn trải lòng chửa say
Các em săn, lưới gần đây
Một phong thư gởi lệ rơi mấy hàng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhà tôi hiện ở Bá Lăng tây
Gặp bạn bên sông uống chẳng say.
Gần xóm, nghề em săn lưới cá
Một thư nhờ gởi lệ tuôn dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vườn cũ nhà tôi tây Bá Lăng
Bờ sông gặp bác say còn tỉnh
Em tôi bên trại nghề săn, cá
Gửi một lá thư lệ mấy hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà tôi hiện ở Bá Lăng tây,
Nâng chén bên sông, ông chẳng say.
Cùng xóm các em săn bắn, cá,
Nhờ ông thư chuyển lệ tuôn dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhà tôi ở Bá Lăng tây,
Bên sông bỗng gặp, ông say ngà ngà.
Mấy em săn, bắt cạnh nhà,
Thư nhờ ông chuyển mắt sa lệ dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời