羈春

客心千里倦,
春事一朝歸。
還傷北園裏,
重見落花飛。

 

Ky xuân

Khách tâm thiên lý quyện,
Xuân sự nhất triêu quy.
Hoàn thương bắc viên lý,
Trùng kiến lạc hoa phi.

 

Dịch nghĩa

Lòng khách chán chường dài cả ngàn dặm,
Dáng xuân chỉ một sớm đã về.
Vẫn chạnh nhớ thương quê hương miền bắc,
Khi lại thấy cánh hoa rơi bay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Lòng khách ngàn dặm mỏi,
Ánh xuân về sớm nay.
Thương tâm trong vườn bắc,
Lại thấy bóng hoa bay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Dặm ngàn khách đã mỏi lòng,
Mà xuân lại trỏ về trong sớm này.
Trong vườn thương cảm quắt quay,
Cũng là lúc thấy hoa bay rụng rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Lòng khách nghìn dặm mỏi
Việc xuân về sáng nay
Vẫn thương trong vườn bắc
Thấy nhiều hoa rụng bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn dặm xa xôi khách ngán lòng
Sáng nay lại rực sắc xuân hồng
Thương thay hoa cỏ trong vườn bắc
Lớp lớp xuân tàn rụng hết bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chán chường ngàn dặm dài
Xuân một sớm đã lại
Chạnh thương quê phương bắc
Khi lại thấy hoa rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Ngàn dặm khách xa thật chán chường
Dáng xuân một sớm đã về vương
Quê hương miền bắc còn thương nhớ
Thấy cánh hoa rơi dạ đoạn trường.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dặm ngàn lòng khách chán chường,
Dáng xuân một sớm đã tuôn trở về.
Chạnh lòng nhớ bắc thương quê,
Cùng thời lại thấy hoa kề rơi bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn dặm xa xôi khách nản lòng,
Đã về rực rỡ ánh xuân hồng.
Nhớ thương vườn cũ quê miền bắc,
Khi thấy hoa tàn rụng hết bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời