25/06/2024 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ky xuân
羈春

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2008 09:16

 

Nguyên tác

客心千里倦,
春事一朝歸。
還傷北園裏,
重見落花飛。

Phiên âm

Khách tâm thiên lý quyện,
Xuân sự nhất triêu quy.
Hoàn thương bắc viên lý,
Trùng kiến lạc hoa phi.

Dịch nghĩa

Lòng khách chán chường dài cả ngàn dặm,
Dáng xuân chỉ một sớm đã về.
Vẫn chạnh nhớ thương quê hương miền bắc,
Khi lại thấy cánh hoa rơi bay.

Bản dịch của Hồng Hà

Lòng khách ngàn dặm mỏi,
Ánh xuân về sớm nay.
Thương tâm trong vườn bắc,
Lại thấy bóng hoa bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Ky xuân