題新雁

暮天新雁起汀洲,
紅蓼花疏水國秋。
想得故園今夜月,
幾人相憶在江樓。

 

Đề tân nhạn

Mộ thiên tân nhạn khởi đinh châu,
Hồng liệu hoa sơ thuỷ quốc thu.
Tưởng đắc cố viên kim dạ nguyệt,
Kỷ nhân tương ức tại giang lâu.

 

Dịch nghĩa

Đàn nhạn khởi bay đi từ bãi lúc chiều xuống,
Rau liệu hoa đỏ thưa thớt, sông nước đang vào thu.
Đêm nay nhớ về nơi quê nhà dưới ánh trăng,
Có lẽ có vài người trên lầu cũng đang nhớ tới ta.


Bài này làm vào mùa thu, nhạn bay về phương nam trốn lạnh. Tân nhạn là các con nhạn đầu tiên bay đi. Tác giả bài này có nơi chép là La Nghiệp 羅鄴.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Chiều thu sông nước mênh mông
Nhạn thưa bờ vắng liễu hồng xác xơ
Trăng quê nhà có như xưa
Lầu khuya bao kẻ ngẩn ngơ hỏi lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhạn mới trời chiều lượn bãi xa,
Bến thu, hồng liễu cũng vừa hoa.
Vườn xưa nay nghĩ đêm trăng sáng,
Mấy kẻ lầu sông nhớ lại mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời chiều cánh nhạn lượn bên sông
Cành liễu hồng thưa lả tả bông
Vườn cũ đêm nay trăng sáng tỏ
Bên lầu ai đó nhớ ai không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn khởi bay hòn Đinh nắng xế
Liễu ra hoa trời đã vào thu
Đêm nay tưởng nhớ lầu xưa
Hẳn người trên gác cũng vừa nhớ ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời