Dưới đây là các bài dịch của Hồng Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đông Ngạc lữ trung (Phạm Đình Hổ): Bản dịch của Hồng Hà

Hai chục năm trời phận lữ nhân
Gió đông ngoái lại lệ đầm đầm
Quê nhà rời bỏ sao còn hiếu
Đây đó ngược xuôi chỉ tại bần
Đất lạ gặp đêm mưa mai rụng
Lòng buồn ôm mộng cảnh vườn xuân
Lâm Đường trở lại còn chi nữa
Mây trắng đàn thông thảy lại gần

Ảnh đại diện

Phẩm hoạ (Viên Mai): Bản dịch của Hồng Hà

Bình tranh thần vận trước
Luận thơ trọng tính tình
Thuồng luồng sức sống hết
Chẳng bằng chuột hoành hành

Ảnh đại diện

Phong Lạc đình du xuân kỳ 2 (Âu Dương Tu): Bản dịch của Hồng Hà

Mây xuân nhòa nhạt giời soi rạng
Cỏ vướng tà, bông nhẹ phất qua
Bước tới trước đình gặp thái thú
Say về ngồi kiệu đầu cài hoa

Ảnh đại diện

Thảo đường nhất thượng nhân (Vương An Thạch): Bản dịch của Hồng Hà

Cao tăng bưng chiếc bát
Mong lại vượt non ngàn
Đất cằn không bóng nghé
Xuân sang cỏ rậm tràn

Ảnh đại diện

Nguyệt tịch (Quán Hưu): Bản dịch của Hồng Hà

Bồi hồi ả nguyệt đêm sương
Trên lầu dồn dập sáo Khương cất lời
Sáng ra gió lại không ngơi
Mai tàn héo rụng tơi bời trên sông

Ảnh đại diện

Đăng Phi Lai phong (Vương An Thạch): Bản dịch của Hồng Hà

Lên đỉnh Phi Lai tháp ngút thay
Nghe tiếng gà ran ló ánh ngày
Nào sợ mù mây che khuất mắt
Khi thân ở chốn tận cùng đây

Ảnh đại diện

Đề Phạm Văn Chính công thư “Bá Di tụng” hậu (Tần Cối): Bản dịch của Hồng Hà

Cao hiền đà xa khuất
Sức sống vẫn còn oai
Hàn, Phạm mấy khi có
Lòng này luận với ai?

Ảnh đại diện

Nhị nguyệt sơ tứ nhật dạ mộng kiến tiên tỉ (Phạm Đình Hổ): Bản dịch của Hồng Hà

Hai bốn năm làm con bất hiếu
Chẳng noi việc trước đặng nêu danh
Đêm về thoáng thấy Lai Đình mộng
Bồi hồi cầm bút tả không thành

Ảnh đại diện

Tam diễm phụ (Vương Thiệu Tông): Bản dịch của Hồng Hà

Dâu cả dạo ngón đàn
Dâu thứ vịnh tân thi
Dâu út riêng nhàn nhã
Dấu giày lết sân hoa
Khách quý xin an tọa
Ngày xuân trôi chậm rì

Ảnh đại diện

Lulu, Lulu của anh (Orhan Veli Kanik): Bản dịch của Hồng Hà

Tôi cũng muốn có những người bạn da đen
với những tính danh kỳ lạ
và cùng họ đi tàu
từ Madagascar đến các cảng Trung Hoa
Tôi muốn một người trong bọn đứng trên boong
ngắm nhìn sao, ca hát
"Lulu, Lulu của anh" mỗi buổi đêm về.

Tôi muốn gặp
một người trong họ
ở Paris
một ngày

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối