Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2012 21:14 bởi hongha83
Vương Thiệu Tông 王紹宗 tên chữ là Thừa Liệt 承烈, người ở Lang Gia (nay là Lâm Nghi, tỉnh  Sơn Đông), sau dời đến Giang Đô (nay là  Dương Châu, tỉnh Giang Tô). Gia cảnh nghèo nàn nhưng ham học. Là người giỏi viết chữ thảo, chữ lệ. Làm khách ở tăng phòng. Thời Võ Tắc Thiên, ông làm chức Thái tử văn học, rồi chuyển làm chức Bí thứ thiếu giám. Thơ hiện còn một bài.