Dưới đây là các bài dịch của Hồng Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Con kiến (Robert Desnos): Bản dịch của Hồng Hà

Một con kiến mười tám mét
Với mũ đội trên đầu?
Nó không tồn tại, không tồn tại

Một con kiến kéo theo một chiếc xe
Đầy chim cánh cụt và lũ vịt
Nó không tồn tại, không tồn tại

Một con kiến biết nói tiếng Pháp
Biết nói tiếng La-tinh và tiếng Gia-va
Nó không tồn tại, không tồn tại

Và tại sao không?

Ảnh đại diện

Ky xuân (Vương Bột): Bản dịch của Hồng Hà

Lòng khách ngàn dặm mỏi,
Ánh xuân về sớm nay.
Thương tâm trong vườn bắc,
Lại thấy bóng hoa bay.

Ảnh đại diện

Yên đài (Uông Tuân): Bản dịch của Hồng Hà

Đãi sĩ chiêu hiền vạn cổ danh
Đài cao vẫn đối chốn Yên thành
Mà nay tịch mịch không người viếng
Xuân hết thu về cỏ tự sinh.

Ảnh đại diện

Đăng Ngoạ Long sơn tả hoài (Lục Cơ): Bản dịch của Hồng Hà

Mây trắng trên trời xanh,
Trông theo chẳng tới gần.
Hát vang bài Lương phủ,
Lòng này lại sầu thêm.

Ảnh đại diện

Anh bạn tôi, Sabri (Orhan Veli Kanik): Bản dịch của Phạm Hồng Hà

Anh bạn tôi, Sabri
Mà tôi thường trò chuyện
Trên phố ban đêm
Và thường hay say rượu
Anh lúc nào cũng nói:
"Tôi về nhà muộn"
Và trong cánh tay anh
bao giờ cũng có
hai ổ bánh mì.

Ảnh đại diện

Số lượng (Orhan Veli Kanik): Bản dịch của Phạm Hồng Hà

Tôi yêu những người phụ nữ đẹp
Cũng yêu những phụ nữ lam làm
Những người phụ nữ đẹp lam làm
Tôi còn yêu thích họ hơn.

Ảnh đại diện

Hoa cẩm chướng (Orhan Veli Kanik): Bản dịch của Phạm Hồng Hà

Em có lý
Cái chết của 10 000 người ở Warsaw
Không
Giống như hoa cẩm chướng
Với
Những làn môi đỏ

Ảnh đại diện

Thủ công mãnh liệt (René Char): Bản dịch của Hồng Hà

Xe moóc đỏ ở bên cạnh cái đinh
Và xác chết nằm trong chiếc giỏ
Và những con ngựa cày trong móng ngựa
Tôi mơ thấy đầu mình sắp kề lên chiếc dao tôi ở Pê-ru.

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]