Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2008 22:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/12/2022 22:20

憶鄱陽舊遊

悠悠南國思,
夜向江南泊。
楚客斷腸時,
月明楓子落。

 

Ức Bà Dương cựu du

Du du nam quốc tư,
Dạ hướng Giang Nam bạc.
Sở khách đoạn truờng thì,
Nguyệt minh phong tử lạc.

 

Dịch nghĩa

Lòng miên man nghĩ về phương nam,
Đêm hướng thuyền ghé đậu vào bến sông ở Giang Nam.
Đúng khi người khách đất Sở đang buồn đứt ruột,
Thì dưới ánh trăng sáng, một trái phong rụng.


Quận Bà Dương đời Đường sau đổi thành Nhiêu Châu, nay thuộc tỉnh Giang Tây, có sông Bà chảy nhập vào hồ Bà Dương.

Cố Huống sau khi làm thơ trào phúng đắc tội với giới quyền quý, bị biếm đi Nhiêu Châu làm Tư hộ tham quân. Thời gian ở đây khiến ông có tình cảm sâu đậm với vùng đất thuộc Giang Nam này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Nhớ nước Nam vời vợi
Thuyền đỗ hướng Giang Nam
Đứt ruột khách nước Sở
Trăng tỏ trái phong rơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nước Nam vời vợi mong,
Thuyền, tối Giang Nam trọ,
Khách Sở lúc đau lòng,
Phong rơi vầng nguyệt tỏ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nhớ nước Nam xa tắp,
Đêm hướng bến Giang Nam.
Khách Sở như đứt ruột,
Lá phong rơi ánh trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền đêm đổ hướng Giang Nam
Tấm lòng nhớ nước man man nỗi buồn
Trái phong rơi rụng dưới trăng
Dàu dàu khách Sở cõi lòng nát tan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ miền nam xa xôi man mác
Thuyền nghỉ đêm chèo gác Nam Giang
Lúc người đất Sở đau lòng
Dưới trăng đúng lúc trái phong lìa cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa bài thơ

Thấy chưa có bản dịch nghĩa, nên đưa lên đây, để bạn nào thích dịch thơ tham khảo thêm.
---
Nghĩa. Nhớ lần đi chơi Bà Dương trước.
Lòng miên man nghĩ về vùng đất phương nam,
Tối mơ thấy đi thuyền về bến sông Giang Nam.
Tỉnh dậy, trong lúc khách thăm đất Sở buồn đứt ruột,
Thì dưới ánh trăng sáng, một trái phong rụng.

Chú.
南國 nam quốc: chỉ vùng đất phương nam nước Tàu, trong đó có Bà Dương, và cả quê hương tác giả.
鄱陽 Bà Dương nay thuộc tỉnh Giang Tây. Tác giả quê ở Chiết Giang, cạnh tỉnh Giang Tây, và cả hai đều thuộc vùng đất Giang Nam 江南 (nghĩa đen: phía nam Trường Giang, tức sông Dương Tử).
Bài thơ tả tâm trạng nhà thơ, một hôm chợt nhớ đến lần đi chơi Bà Dương trước đây, rồi miên man nhớ luôn đến vùng đất phương nam quê nhà. Đêm mơ thấy đi thuyền về đất Giang nam thiệt. Tỉnh dậy lòng buồn đứt ruột, nhìn ra sân thấy dưới ánh trăng, một trái phong rụng.
Lưu ý hình ảnh trái phong rụng cuối bài thơ gợi nhớ hình ảnh lá rụng về cội (diệp lạc quy căn), ẩn dụ về nỗi nhớ quê hương và mong được trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời