18/06/2021 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Phiên Dương cựu du
憶鄱陽舊遊

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2008 22:16

 

Nguyên tác

悠悠南國思,
夜向江南泊。
楚客斷腸時,
月明楓子落。

Phiên âm

Du du nam quốc tư,
Dạ hướng Giang Nam bạc.
Sở khách đoạn truờng thì,
Nguyệt minh phong tử lạc.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Nhớ nước Nam vời vợi
Thuyền đỗ hướng Giang Nam
Đứt ruột khách nước Sở
Trăng tỏ trái phong rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Ức Phiên Dương cựu du