02/07/2022 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Diệp thượng đề thi tòng uyển trung lưu xuất
葉上題詩從苑中流出

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 14:34

 

Nguyên tác

花落深宮鶯亦悲,
上陽宮女斷腸時。
君恩不閉東流水,
葉上題詩寄與誰。

Phiên âm

Hoa lạc thâm cung oanh diệc bi,
Thượng Dương[1] cung nữ đoạn trường thì.
Quân ân bất bế đông lưu thuỷ,
Diệp thượng đề thi ký dữ thuỳ?

Dịch nghĩa

Trong thâm cung, hoa rụng, chim oanh cũng kêu buồn,
Đó cũng là lúc cung nữ Thượng Dương đang sầu đứt ruột.
Nhờ ơn vua không đóng con lạch nước chảy về phía đông,
Nhưng bài thơ viết trên lá này gửi cho ai vậy?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa cung rụng chim oanh than thở
Điện Thượng Dương cung nữ nát lòng
Vua không đóng lạch xuôi đông
Thơ đề trên lá ngô đồng cho ai ?
Đề thơ trên lá là câu chuyện ghi trong sách "Bản sự thi" của Mạnh Khể đời Đường: Cố Huống nhân cùng ba người bạn, đi chơi qua cây cầu bắc ngang hạ dòng lạch nước chảy từ hoàng cung ra, ông tình cờ vớt được một lá cây ngô đồng, trên có viết một bài thơ là "Nhất nhập thâm cung lý, Niên niên bất kiến xuân. Liêu đề nhất phiến diệp, Ký dữ hữu tình nhân." 一入深宮裡,年年不見春。聊題一片葉,寄與有情人。 (Từ ngày vào thâm cung, Không năm nào có mùa xuân. Đề bài thơ trên lá, Gửi cho người có tình.) Ông viết bài này, rồi lên thượng dòng thả vào lạch nước hồi âm cho người gửi.

[1] Tên cung điện đời Đường, trong Đông đô Lạc Dương, nay tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Diệp thượng đề thi tòng uyển trung lưu xuất