21/04/2024 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa khúc
桃花曲

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 12:15

 

Nguyên tác

魏帝宮人舞鳳樓,
隋家天子泛龍舟。
君王夜醉春眠晏,
不覺桃花逐水流。

Phiên âm

Nguỵ đế cung nhân vũ phụng lâu,
Tuỳ gia thiên tử phiếm long chu.
Quân vương dạ tuý xuân miên yến,
Bất giác đào hoa trục thuỷ lưu.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cung nhân, vua Nguỵ nhảy trên lầu,
Thiên tử nhà Tuỳ ở thuyền sau.
Say rượu cả đêm, vua ngủ muộn,
Trên sông đâu biết cuốn hoa đào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Đào hoa khúc