Ta đừng hứa trao cho nhau, cả trời, cả đất...
Hãy trao nhau chính trái tim mình chân thật
Hai câu này thật hay, thật sâu. Người với người sống để yêu nhau, hãy dành cho nhau sự chân thật, làm được thì hãy hứa