Đêm qua trăng khoả thân đầu gió
Hương trăng ngào ngạt toả gần xa
Sớm nay những tưởng hương đương tụ
Khóm nhài cuối ngõ trổ chùm hoa.


Nguồn:
1. Tạp chí Văn hoá Quảng Trị số 8, 10-1992
2. Báo Long An cuối tuần, 27-11-1993
3. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995