25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: trăng (225)

Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2008 10:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/10/2018 23:14

關山月

和戎詔下十五年,
將軍不戰空臨邊。
朱門沉沉按歌舞,
廄馬肥死弓斷弦。
戊樓刁斗催落月,
三十從軍今白發。
笛里誰知壯士心,
沙頭空照征人骨。
中原干戈古亦聞,
豈有逆胡傳子孫!
遺民忍死望恢復,
幾處今宵垂淚痕!

 

Quan san nguyệt

Hoà Nhung chiếu hạ thập ngũ niên,
Tướng quân bất chiến không lâm biên.
Chu môn trầm trầm án ca vũ,
Cứu mã phi tử cung đoạn huyền.
Thú lâu điêu đẩu thôi lạc nguyệt,
Tam thập tòng quân kim bạch phát.
Địch lý thuỳ tri tráng sĩ tâm,
Sa đầu không chiếu chinh nhân cốt.
Trung Nguyên can qua cổ diệc văn,
Khởi hữu nghịch Hồ truyền tử tôn.
Di dân nhẫn tử vọng khôi phục,
Kỷ sứ kim tiêu thuỳ lệ ngân.

 

Dịch nghĩa

Chiếu xuống hoà với giặc đã mười lăm năm
Tướng quân uổng xông ra biên ải không đánh
Trong cửa son rậm rịch ca múa
Ngựa béo chết trong tầu, cung đứt giây
Tiếng trống lầu canh giục trăng mau xế
Ba mươi tòng quân nay đầu đã bạc
Trong tiếng sáo ai hiểu được lòng tráng sĩ
Trăng chiếu suông xương chiến sĩ đầu cồn cát
Xưa có nghe chuyện can qua ở Trung Nguyên
Há đâu có chuyện giặc Hồ truyền đến con cháu
Người dân ở lại cố sống đến ngày khôi phục
Đêm nay nhiều nơi còn in ngấn lệ.


Bài này tuyển từ Kiếm Nham thi cảo quyển 8, bản Tứ khố toàn thư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mười lăm năm chiếu xuống hoà Nhung,
Tướng ra trấn ải luống ngồi không.
Cừa son thăm thẳm vui ca múa,
Béo phì ngựa chết bục dây cung.
Mõ giục trăng tàn lay vọng gác,
Ba mươi ra lính nay đầu bạc.
Sáo đưa, lòng tráng sĩ ai hay,
Quân lính xương phơi đầu bãi cát!
Nghe trước Trung Nguyên loạn lạc hoài,
Giặc Hồ chiếm đóng há bền dai.
Lòng dân cố chết chờ khôi phục,
Bao chốn đêm nay lệ chảy dài.


Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mười lăm năm chiếu xuống hoà Kim,
Làm tướng ngồi không chốn ải biên.
Vui cảnh lầu son mê múa hát,
Ngựa thì chết mập, đứt cung tên!
Trăng tàn mỏ giục trên lầu gác,
Vào lính ba mươi nay tóc bạc,
Tiếng sáo ai hay tráng sĩ hồn,
Thịt xương lính thú phơi gò cát!!
Trung Nguyên loạn lạc xảy ra hoài,
Há lẽ nghịch Hồ ở mãi đây,
Khôi phục! Hẹn ngày dân quyết tử,
Đêm nay bao chốn lệ ngân dài!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chiếu hòa Nhung mười lăm năm xuống
Tướng ngồi không công uổng ra biên
Cửa son ca múa triền miên
Ngựa tầu béo chết giây liền rời cung
Mõ vọng gác giục trăng mau xế
Tuổi ba mươi lính trẻ bạc đầu
Ai hay tráng sĩ nâng tiêu
Soi xương tử sĩ dãi dầu cát bay
Nghe Trung Nguyên trước đây chiến loạn
Hồ há đâu truyền đến cháu con
Dân mong khôi phục mỏi mòn
Đêm nay bao chỗ lệ còn dấu in

Chưa có đánh giá nào
Trả lời