Chán cõi trần gian lắm kẻ tà
Trèo lên thượng giới kiếm Hằng Nga
Làm đôi tri kỷ khi còn trẻ
Chia nửa vầng trăng lúc đã già
Sớm tối du dương cùng ngọc nữ
Tháng ngày lẩn quẩn với cành đa
Núi cao biển rộng tha hồ ngắm
Trọn kiếp tiêu dao chốn điện ngà


14-5-2017