Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
- Hoài Anh (1 bài)
Tạo ngày 06/06/2009 19:30 bởi hongha83
Thành Ngạn Hùng 成彥雄 tự Văn Cán 文幹, tiến sĩ đời Nam Đường. Trước tác có Mai lĩnh tập 梅嶺集 gồm 5 quyển, nay biên thành một quyển.