Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 06/06/2009 19:30 bởi hongha83
Thành Ngạn Hùng 成彥雄 tự Văn Cán 文幹, tiến sĩ đời Nam Đường. Trước tác có "Mai lĩnh tập" 梅嶺集 gồm 5 quyển, nay biên thành một quyển.