15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: trăng (206) mi thứ (1) bốn nghìn năm (1)

Đăng bởi 101 vào 20/03/2019 04:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/03/2019 08:43

Em là Trăng mà lại là Mi thứ
Lại là Em – âm giai chủ đêm này
Trăng chẳng mới bởi vì Em chẳng cũ
Bốn nghìn năm vừa giũ nửa cơn say.


Nguồn:
1. Tạp chí Nha Trang số 27, 11-1994
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995