Một bóng trăng tròn rất nhã tao
Đêm rằm chị Nguyệt ửng môi đào
Chòm mây dan díu nhiều nồng ấm
Mặt nước mơ màng lắm xuyến xao
Muốn gặp Hằng Nga chờ diễm phúc
Mong làm chú Cuội đợi chiêm bao!
Phàm trần em mãi lòng tơ tưởng
Thả mộng ru hồn tận nẻo cao!


Mùa thu 2016