125.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
173 bài thơ, 1 bài dịch
7 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (226 bài thơ)
Tạo ngày 29/04/2007 03:08 bởi kvh, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 12/09/2007 05:20 bởi Vanachi

Tuý tâm ca

Vườn đá tảng (2006)

Lệ xanh (2007)

Bóng trầm luân

Tiếng thơ

Mê khúc

Thơ dịch tác giả khác