254.92
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
173 bài thơ, 1 bài dịch
7 người thích
Tạo ngày 28/04/2007 03:08 bởi kvh, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 11/09/2007 05:20 bởi Vanachi

Tuý tâm ca

Vườn đá tảng (2006)

Lệ xanh (2007)

Bóng trầm luân

Tiếng thơ

Mê khúc

Thơ dịch tác giả khác