Paris hôm nay
Có người quét lá
Soi trên mảnh đá
Một cánh chim buồn

Paris hôm nay
Vượt dòng sông Seine
Bên cầu Pont-Neuf
Một ngọn gió ma

Paris hôm nay
Hoa vàng quá khứ
Trang sách ủ rũ
Trên sạp nằm buồn

Paris gió tuôn
Bên đường mơ ước
Dòng đời xuôi ngược
Khu phố mười ba

Paris hôm nay
Có một người say
Đi quanh hè phố
Kiếm một bài thơ

Paris hôm nay
Bức tranh huyền hoặc
Người con gái chết
Đưa mảnh thân trần

Paris hôm nay
Có một bước chân
Vượt dòng quá khứ
Tìm mảnh trăng rơi

Paris chơi vơi
Những con chuột chạy
Dưới khu điện hầm
Nằm một người câm

Paris hôm nay
Mất hơi thở muộn
Bên dòng gió cuốn
Ai mãi chờ trông...