Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 09/01/2009 09:51

215
Thiên đường có một nàng tiên
Có con cú nhọn có hòn đá xanh
Có đôi mắt rớt lệ xanh
Có tà áo lộng có bầy quỹ non

216
Địa ngục có một vầng son
Có con bướm trắng rớt đầy lệ hoa
Có người mặt áo hồng hoa
Có con dế đỏ có tà áo xanh

217
Nơi đây có nửa ảnh hình
Có bàn tay ngọc có bình lệ rơi
Có hương ôm nửa làn hơi
Có chiều gió lộng có trời xanh trôi